Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DIVLJAČI I LOVSTVU: Rasprava će trajati do 10. oktobra 2023. godine


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu, koji je pripremila radna grupa obrazovana Rešenjem broj: 119-01-229/2023-09 od 28. juna 2023. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovešće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu u periodu do 10. oktobra 2023. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se, na Obrascu za komentare, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, putem elektronske pošte, od početka javne rasprave, a najkasnije do 10. oktobra 2023. godine, na adresu: javna.rasprava@minpolj.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

U toku javne rasprave biće organizovani okrugli stolovi i tribine, a adresa i vreme njihovog održavanja biće naknadno objavljeni na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 20.09.2023.
Naslov: Redakcija