Zastava Bosne i Hercegovine

NASTUPAJUĆI ROKOVI ZA IZVRŠENJE OBAVEZA PREMA ZAKONU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 26. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Nastupajući rokovi za izvršenje obaveza prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti”.

Pojam, značenje i mere politike za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i način izveštavanja o njihovoj realizaciji, institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, nadzor nad primenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti uređena su odredbama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je stupio na snagu sredinom 2021. godine, a čije pojedine odredbe počinju sa primenom u toku 2024. godine.

Kako se bliži kraj godine, sa ciljem blagovremenog pripremanja i podnošenja godišnjih planova i programa rada, te Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti, Plana mera za otklanjanje i ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i Izveštaja o sprovođenju plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova pozivamo poslodavce iz javnog i privatnog sektora da otklone sve svoje nedoumice kako bi uredno ispunili obavezu donošenja do 31.12.2023. godine, te podnošenja navedenih akata nadležnom Ministarstvu u zakonskom roku - do 15. januara 2024. godine.

Na vebinaru, pored obaveza koje se odnose na podnošenje navedenih akata, posebnu pažnju posvećujemo i odredbama Zakona koje:

 • uređuju rokove kako bi poslodavci blagovremeno postupili po njima;
 • uređuju korišćenje rodno senzitivnog jezika sa obavezom primene od 21.5.2024. godine;
 • počinju da se primenjuju od 1.1.2024. godine a tiču se:
  • obaveze pojedinih organa javne vlasti o godišnjem objavljivanju administrativnih podataka o neplaćenom kućnom radu, radi statističkog objavljivanja u cilju utvrđivanja njegovog učešća u bruto domaćem proizvodu;
  • specijalizovanih usluga podrške - besplatnih nacionalnih sos telefona za devojke i žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja;
  • obezbeđivanje finansijskih sredstava za siguran smeštaj ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci u sigurnim kućama i prihvatilištima;
  • dostavljanja izveštaja republičkom organu nadležnom za poslove statistike radi redovnog godišnjeg statističkog praćenja i objavljivanja.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • blagovremeno ispuni obavezu podnošenja Plana mera za otklanjanje i ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i Izveštaja o njegovom sprovođenju;
 • u zakonom propisanim rokovima uredi svoje poslovanje i normativu u skladu sa propisanim obavezama;
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama;
 • utvrdi i primeni adekvatne mere politika za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti u svom radnom okruženju.

Vebinar je namenjen svim poslodavcima iz javnog i privatnog sektora, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim subjektima koji se bave izradom opštih akata za sopstvene ili potrebe drugih pravnih lica, a sa ciljem pravilne upotrebe rodno senzitivnog jezika i rešavanjem nedoumica u vezi sa primenom mera politika za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

Teme vebinara:

 1. Obaveze subjekata u odnosu na broj zaposlenih i radno angažovanih lica;
 2. Bitni datumi/rokovi za izvršenje zakonskih obaveza subjekata u javnom i privatnom sektoru;
 3. Donošenje Planova upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti;
 4. Izveštavanje o sprovođenju plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova;
 5. Početak primene pojedinih odredaba Zakona o rodnoj ravnopravnosti u 2024. godini (neplaćeni kućni rad, SOS telefon, izveštavanje Republičkom zavodu za statistiku i upotreba rodno osetljivog jezika);
 6. Odgovori na aktuelna pitanja i rešavanje nedoumica.

Predavač:

 • dr Biljana Stojković - Viša savetnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, rukovoditeljka Grupe za unapređenje rodne ravnopravnosti

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Nastupajući rokovi za izvršenje obaveza prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 27.11.2023.