Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 11 od 28.02.2018.)

  POSEBNI DEO

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Arhiva Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Arhiva Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu;
  • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici;
  • Rešenje o imenovanju predsednice i članova Upravnog odbora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici;
  • Rešenje o razrešenju predsednice i članova Nadzornog odbora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici;
  • Odluka o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa upravnim okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
  • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo;
  • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine;
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine;
  • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine;
  • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine;
  • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
  • Rešenje o razrešenju članice Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci;
  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" u Zrenjaninu;
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" u Zrenjaninu;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, broj: 401-94/2018-9;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, broj: 401-94/2018-10;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo broj: 401-94/2018-11;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-12;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, broj: 401-94/2018-13;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE

  • Rešenje o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje direktorke Centra za socijalni rad za opštinu Čoka;

  OGLASNI DEO

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini;

  ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex