Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 11/2023 od 08.03.2023.)


 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini - manifestacije;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2023. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2023. godinu;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini;
 • Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u AP Vojvodini u 2023. godini;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajne Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajne Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2023. godinu;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Termal" Vrdnik;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Termal" Vrdnik;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Budislav Babić" Bela Crkva;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Budislav Babić" Bela Crkva;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Budislav Babić" Bela Crkva;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Budislav Babić" Bela Crkva;
 • Rešenje o razrešenju predstavnika Pokrajinske vlade u Odboru za upravljanje fondom "Dr Zoran Đinđić";
 • Rešenje o imenovanju predstavnika Pokrajinske vlade u Odboru za upravljanje fondom "Dr Zoran Đinđić";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-35;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-36;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-37;
 • Rešenje o davanju lovišta "RM Ribokompleks - Uzdin" na gazdovanje;
 • Rešenje o davanju lovišta "Sutjeska - ribnjak" na gazdovanje;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2023. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke-putem nabavke opreme;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2023. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u AP Vojvodini u 2023. godini;
 • Izmena Javnog konkursa za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata, opreme i izradu projektno-tehničke dokumentacije ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2023. godinu;
 • Oglas za postavljenje stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica za područje viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex