Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 12 od 06.03.2019.)


POKRAJINSKA VLADA

 • Pokrajinska uredba o stručnom usavršavanju i osposobljavanju službenika u pokrajinskim organima uprave i stručnim službama Pokrajinske vlade;
 • Odluka kojom se utvrđuju Opšti program obuke za 2019. godinu i Program obuke rukovodilaca za 2019. godinu;

ODBOR ZA AMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke organizaciji i radu službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

 • Pravilnik o Izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini - tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata u cilju inoviranja ugostiteljskih procesa;
 • Pravilnik o Izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini;
 • Pravilnik o Izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili usluge u 2019. godini;
 • Pravilnik o Izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini;

POSEBNI DEO

ODBOR ZA AMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

POKRAJINSKA VLADA

 • Rešenje o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ustanovi socijalne zaštite Gerontološki centar Subotica;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Bačka Palanka;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog pozorišta Subotica za 2019. godinu - Narodnog kazališta - Népszínház;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Népszínház Subotica za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2019. godinu;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" u Zrenjaninu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" u Zrenjaninu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Opšte bolnice Senta, Senta;
 • Rešenje o izmeni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za zajedničke poslove pokrajinskih organa, broj: 401-182/2019-2/1;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-182/2019-7;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, broj: 401-182/2019-8;

OGLASNI DEO

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 • Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2019. godini;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu opreme;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2019. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke - Priznanje "Milutin Milanković";

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti umetnosti - Priznanje "Pavle Jovanović";
 • Javni poziv za podnošenje predloga za utvrđivanje idejnog rešenja diplome pokrajinskog priznanja;
 • Javni poziv za podnošenje predloga za utvrđivanje idejnog rešenja diplome i umetničkog predmeta Nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine "Mihajlo Pupin;
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine "Mihajlo Pupin;
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  • Izmena Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

  Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex