Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 12/2022 od 02.03.2022.)


 • Pravilnik o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2022. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje stručne prakse u 2022. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge i cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2022. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Izdavačkog zavoda "Forum" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Izdavačkog zavoda "Forum" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Turističke organizacije Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za imenovanje direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta Subotica
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog pozorišta Subotica
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Naučnog instituta za prehrambene tehnologije
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Naučnog instituta za prehrambene tehnologije
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-4
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-27
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-28
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-29
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-30
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-31
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke-priznanje "Milutin Milanković";
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2022. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanja objekata kulture u javnoj svojini u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Izmena Konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2022. godini-nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex