Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 15 od 20.03.2019.)


 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za integraciju Roma;
 • Pravilnik o dodeli subvencija za samozapošljavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini;
 • Pravilnik o dodeli subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Kula;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Novi Bečej;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Šid;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata - Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prvim izmenama Statuta Gerontološkog centra "Sombor" Sombor;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Gerontološkom centru "Sombor" Sombor;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni cenovnika drvnih sortimenata i ostalog drveta za ogrev JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" u Zrenjaninu;
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" u Zrenjaninu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora doo "Naučno-tehnološki park Novi Sad";
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-9;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-10;
 • o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-11;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-12;
 • Rešenje o odobrenju izdavačkoj kući Klett d.o.o. Beograd, izdavanje i upotreba prevoda udžbenika TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 5, udžbenik za peti razred osnovne škole, na slovačkom jeziku, autora Nenada Stamenovića i Alekse Vučićevića za nastavni predmet Tehnika i tehnologija, za peti razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu, od školske 2019/2020 godine.
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini - organizovanje kongresa
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini - Manifestacije
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, u 2019. godini - podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine;
 • Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini-tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda u cilju inoviranja procesa;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini-nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za nabavku opreme u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekta u 2019. godini;
 • Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softver ili usluge u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2019. godinu;
 • Konkurs za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2019. godini;
 • Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2019. godini;
 • Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2019. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex