Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 15/2022 od 23.03.2022.)


 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu
 • Odluka o privremenoj zabrani privrednog ribolova na delu ribarskog područja "Srem" - reka Dunav i to na ribolovnim vodama ove reke, na stacionaži od km 1250 do km 1269
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca duž nosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gerontološkog centra "Srem" u Rumi
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za kulturu vojvođanskih Mađara u Senti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun sa Izveštajem o poslovanju Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun i Izveštaj o poslovanju Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama za period od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Kovačica
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Kovačica
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-37
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-38
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Rusinski jezik 3, za treći razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad opštine Ruma
 • Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2022. godini
 • Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2022. godini
 • Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex