Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 15/2024 od 20.03.2024.)


  • Obaveštenje o javnom konkursu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka" u Subotici
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Vojvodine
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
  • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2024. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex