Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 16 od 03.04.2019.)


 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini;
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2019. godinu;
 • Pravilnik o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu, po Konkursu za dodelu sredstava;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2019. godinu;
 • Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem Konkursa za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Novog Sada;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Titel;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Žabalj;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Žitište;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Bač;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Statuta Arhiva Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusina - Завод за културу войводянских Руснацох;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun i Izveštaj o poslovanju Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma za duševno obolela lica "1. oktobar" Stari Lec;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednice i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Naučnog instituta za prehrambene tehnologije;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Naučnog instituta za prehrambene tehnologije;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Vršac;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Vršac;
 • Rešenje o prenosu sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine broj: 401-3092/2019-1;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-13;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-14;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktora Centra za socijalni rad Kikinda u Kikindi;
 • Rešenje o odobrenju izdavačkoj kući Klett d.o.o. Beograd, izdavanje i upotreba prevoda udžbenika INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 5, udžbenik za peti razred osnovne škole, na rusinskom jeziku, autorke Svetlane Mandić za nastavni predmet Informatika i računarstvo, za peti razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu, od školske 2019/2020 godine;
 • Rešenje o odobrenju izdavačkoj kući Klett d.o.o. Beograd, izdavanje i upotreba prevoda udžbenika INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 5, udžbenik za peti razred osnovne škole, na slovačkom jeziku, autorke Svetlane Mandić za nastavni predmet Informatika i računarstvo, za peti razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu, od školske 2019/2020 godine;
 • Rešenje o odobrenju izdavačkoj kući BIGZ školstvo d.o.o. Beograd, izdavanje i upotreba udžbeničkog kompleta i to: SLOVO PO SLOVO 1-POČETNICA - tiskana slova i Slovarica (Pisanka) autorki Terezije Zokić i Benite Vladušić; SLOVO PO SLOVO 1-SLOVARICA, AUTORKE Vesne Đurek; SLOVO PO SLOVO 1-POČETNICA - pisana slova i Pisanka, autorki Terezije Zokić i Benite Vladušić, za prvi razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku, za nastavni predmet Hrvatski jezik, za prvi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu, od školske 2019/2020. godine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Izmena javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini;
 • Izmena javnog konkursa o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini;
 • Ispravka javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini-manifestacije;
 • Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2019. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu;
 • Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2019. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2019. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex