Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 16 od 04.03.2020.)


  • Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o platama naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalu politiku, demografiju i ravnopravnost polova centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja;
  • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja;
  • Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
  • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
  • Uputstvo za sprovođenje izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 26. april 2020. godine;
  • Rokovnik za izvršavanje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 26. april 2020. godine;
  • Javni konkurs za finansiranje udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2020. godini;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex