Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 16/2021 od 31.03.2021.)


 • Odluka o obrazovanju Radne grupe za predsedavanje Autonomne pokrajine Vojvodine Radnom zajednicom Podunavskih regija 2021-2022. godine;
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 • Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Centrima za socijalni rada sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
 • Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Oluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar-decembar 2021. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Arhiva Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun sa izveštajem o poslovanju Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun i Izveštaj o poslovanju Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad za period 1. januar 2020. godine-31. decembar 2021. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta-Népszínház Subotica za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta-Népszínház Subotica za 2021. godinu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Sombor;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Sombor;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Kanjiža;
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-3;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-44;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-45;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete;
 • Javni konkurs za sufinansiranje obrazovanih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2021. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini za 2021. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex