Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 16/2022 od 30.03.2022.)


 • Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Odluka o obrazovanju radne grupe za izradu Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja za period od 2022. do 2026. godine
 • Pravilnik za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine
 • Odluka o ispravci Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Izmena i dopuna Pravilnika o dodeli subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini
 • Izmena Pravilnika o dodeli sredstava za finansiranje stručne prakse u 2022. godini
 • Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Kancelarije za inkluziju Roma za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma učenika srednjih škola Vršac
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-5
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-6
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-7
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-39
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-40
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-41
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-42
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-43
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-44
 • Rešenje o izmenama Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-19
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Muzička kultura 6, za šesti razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Hemija 3, za treći razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2022. godini;
 • Konkurs za finansiranje projekata zaštite, restauracije, reparacije, digitalizacije i arhiviranja arhivskog filmskog i audio vizuelnog materijala od značaja za AP Vojvodinu u 2022. godini;
 • Dopuna Javnog poziva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2022. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex