Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 16/2023 od 19.04.2023.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2023-2030. godine
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023.-2026. godine
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nasipa kod naselja Kupinovo sa elementima za direktno sprovođenje
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode "Begečka jama"
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika "Kanjiški jaraši"
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode "Slatine u dolini Zlatice"
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E70, deonica Pančevo-Vršac-granični prelaz sa Rumunijom (Vatin)
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređivanja položaja žena
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe prevoda udžbenika Digitalni svet 3, udžbenika za treći razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Centra za socijalni rad Kikinda u Kikindi
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređivanja položaja žena
 • Konkurs za finansiranje projekata zaštite, restauracije, reparacije, digitalizacije i arhiviranja arhivskog filmskog i audio vizuelnog materijala od značaja za AP Vojvodinu u 2023. godini
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2023. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex