Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 17/2023 od 20.04.2023.)


 • Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2023. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije;
 • Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijske izveštaje Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja Ada u Adi
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović", Bačka Palanka
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović", Bačka Palanka
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-54
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-55
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-56
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-57
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Centra za socijalni rad u Senti
 • Javni poziv za dodelu sredstava za učestvovanje u realizaciji programa "Za čistije i zelenije škole u Vojvodini"
 • Odluka o izmeni Javnog konkursa za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex