Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 18 od 16.03.2020.)


  • Odluka o poveravanju poslova biračkih odbora biračkim odborima koji će sprovoditi izbore za narodne poslanike, raspisane za 26. april 2020. godine;
  • Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine raspisanih za 26. april 2020. godine;
  • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-10/2020-1;
  • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "8. Maj" u Beloj Crkvi.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex