Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 19 od 19.04.2017.)


  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 24 SUBOTICA-ZRENJANIN-KOVIN
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SARADNJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex