Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 19 od 17.04.2019.)


 • Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu;
 • Odluka o pokretanju postupka javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.
 • Pravilnik za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti direktora Službe za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Ustanove-Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar-decembar 2018. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina-Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Kancelarije za inkluziju Roma za 2018. godinu;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić-Mika" u Somboru;
 • Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić-Mika" u Somboru;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-19;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-20;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za rusinski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za turski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodioca za slovački jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodioca za rumunski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za nemački jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodioca za mađarski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodioca za francuski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodioca za arapski jezik.
 • Izmene i dopune Javnog konkursa za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2019. godinu;
 • Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo udruženjima za oblast zdravstvene zaštite u 2019. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta;
 • Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2019. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex