Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 2 od 10.01.2018.)

  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "KARAŠ-NERA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI DOZVOLA ZA PRIVREDNI RIBOLOV I RIBOLOV "BUĆKOM" ZA 2018. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO U VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2018)
  • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KARAŠ-NERA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex