Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 2 od 10.01.2019.)


  • MEMORANDUM O NAMERAMA O SARADNJI IZMEĐU NIŽEGORODSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2019)
  • ODLUKA O OSNIVANJU GIMNAZIJE I STRUČNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U NOVOM KNEŽEVCU I O UKIDANJU GIMNAZIJE U NOVOM KNEŽEVCU I SREDNJE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U NOVOM KNEŽEVCU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2019)
  • ODLUKA O OSNIVANJU GIMNAZIJE I STRUČNE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U APATINU I O UKIDANJU GIMNAZIJE "NIKOLA TESLA" U APATINU I SREDNJE GRAĐEVINSKE I DRVOPRERAĐIVAČKE STRUČNE ŠKOLE U APATINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2019)
  • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU ŽUPANIJE ARAD (RUMUNIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex