Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 20 od 25.03.2020.)


 • Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu akta o definisanju načina građanskog nadzora i kontrole procesa planiranja i realizacije budžeta AP Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o postavljenju za vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o razrešenju direktora Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-4;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-10/2020-3;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-10/2020-4;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-25;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-26;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej;
 • Rešenje o razrešenju članova Komisije za polaganje stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju članova Komisije za polaganje stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex