Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 21/2021 od 29.04.2021.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JP "Vojvodinašume", Petrovaradin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dela viška prihoda nad rashodima iz 2020. godine Instituta BioSens - Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa zaštite prirodnih dobara za 2021. godinu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-6
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-52
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-53
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo
 • Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora Srednjoškolskog doma Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Srednjoškolskog doma Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Fizika 2, za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 1, za prvi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, pisan na hrvatskom jeziku i pismu.
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje srednjih škola u AP Vojvodini koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2021. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex