Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 24 od 23.05.2017.)


  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU OČUVANJA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LOVACA, LOVOČUVARA I ŠUMARA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA I LEČENJA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA DIJAGNOSTIKE I LEČENJA OBOLJENJA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA LEČENJA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENJEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex