Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 25 od 29.05.2019.)


 • Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu;
 • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu;
 • Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Kovin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Nova Crnja;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Ada;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2019. godinu;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktorke Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju direktorke Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Turističke organizacije Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika direktora Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić", Stari Slankamen;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktorke Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-39;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-40;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-41;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-42;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-43;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-44;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-4;
 • Rešenje o ispravci Rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-3/1;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta udžbenika hrvatskog jezika za šesti razred osnovne škole;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Slovo po slovo 2 za drugi razred osnovne škole na hrvatskom jeziku;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za slovački jezik.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex