Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 29/2021 od 30.06.2021.)


 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski";
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika sekretara Pokrajinske vlade;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika sekretara Pokrajinske vlade;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika sekretara Pokrajinske vlade;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Andrevlje;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Andrevlje;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Andrevlje;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Andrevlje;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora "Naučno-tehnološkog parka Novi Sad" d.o.o. Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Naučno-tehnološkog parka Novi Sad" d.o.o. Novi Sad;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-85;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-86;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-88;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-89;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-90;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-91;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-92;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-93;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-94;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-95;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-96;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Centra za socijalni rad opštine Bačka Topola;
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex