Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 3 od 18.01.2017.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U POKRAJINSKIM ORGANIMA ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO U VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA I INTERESA MLADIH NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex