Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 3/2022 od 12.01.2022.)


 • Odluka kojom se utvrđuju Opšti program obuke za 2022. godinu i Program obuke rukovodilaca za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Zaključak o Programu otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad, za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program zaštite prirodnih dobara Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić" Palić za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o razrešenju pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kikinda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kikinda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola Sombor
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola Sombor
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-1
 • Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex