Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 30 od 21.05.2020.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu;
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu dela udžbeničkog kompleta - Slovački jezik za prvi razred osnovne škole-drugo nastavno sredstvo Multimedijalni dodatak uz Čitanku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 3, za treći razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 3, za treći razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 3, za treći razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 3, za treći razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbeničkog kompleta Mađarski jezik, za šesti razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad opštine Irig.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex