Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 30/2023 od 12.07.2023.)


 • Odluka o obrazovanju i imenovanju Koordinacionalnog tela za zaštitu dece i učenika od nasilja;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti efikasnog korišćenja energije
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2023. godini - startap za početnike i mlade
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja doo "Park Palić", Palić za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" Novi Bečej
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković" Apatin, Apatin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2023. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, Novi Sad, iz reda zaposlenih
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, Novi Sad
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-5
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-102
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-103;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-104
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-105
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-106
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-107
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-109
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-110
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-111
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-112
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-113
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-114
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-115
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-116
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-117
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-118
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-119
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-120
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-121
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-122
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2023. godini
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti efikasnog korišćenja energije
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2023. godini - startap za početnike i mlade


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex