Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 31 od 27.05.2020.)


  • Odluka o dopuni Odluke o određivanju stanova za službene potrebe;
  • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2020/2021. godini;
  • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koje se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2020/2021. godini;
  • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, u školskoj 2020/2021. godini;
  • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo udruženjima za oblast zdravstvene zaštite u 2020. godini;
  • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine "Mihajlo Pupin";
  • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, softvera, repromaterijala ili usluga u 2020. godini;
  • Izmena Javnog konkursa o dodeli sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2020. godini;
  • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2020. godini.
  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex