Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 31/2021 od 14.07.2021.)


 • Ispravka Pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju znaka "Najbolje iz Vojvodine";
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorišnom muzeju Vojvodine, Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti Studentskom centru "Novi Sad" u Novom Sadu za obavljanje drugih delatnosti koje su u funkciji osnovne delatnosti;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam 1055. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Muzička kultura 1, za prvi razred gimnazije društveno-jezičkog, prirodno-matematičkog i opšteg tipa pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Biologija 8, za osmi razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Likovna kultura 4, za četvrti razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Muzička kultura 4, za četvrti razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 1, za prvi razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 4, za četvrti razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Hemija 8, za osmi razred osnovne škole pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 4, za četvrti razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex