Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 32 od 28.05.2020.)


 • Odluka o određivanju poslova koje obavljaju radna tela Republičke izborne komisije na sprovođenju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 21. jun 2020. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan o izmenama i dopunama Finansijskog plana Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada o izmenama i dopunama Programa rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Kancelarije za inkluziju Roma za 2019. godinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktorke Doma za stare i penzionere u Apatinu;
 • Rešenje o imenovanju direktorke Doma za stare i penzionere u Apatinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktorke Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktorke Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "1. oktobar″ Plandište;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "1. oktobar″ Plandište;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda″ Beočin;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda″ Beočin;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-36;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-37;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-38;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-39;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-40;
 • Obaveštenje o poništavanju Konkursa za finansiranje-sufinansiranje projekata zaštite, restauracije, reparacije, digitalizacije i arhiviranja arhivskog materijala i audio vizuelnog materijala od značaja za AP Vojvodinu u 2020. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex