Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 32/2022 od 13.07.2022.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU INFORMATIVNOG CENTRA ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU
  • PRAVILNIK O UPOTREBI FAKSIMILA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE
  • "SL. LIST AP VOJVODINE", BR. 31/2022 OD 6.7.2022. GODINE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex