Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 33 od 06.07.2018.)


  • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJE SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 10/2018 i 33/2018)
  • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VOJVODSTVA LUBUŠ (REPUBLIKA POLJSKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex