Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 33/2022 od 03.08.2022.)


 • Odluka o promeni naziva Visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina
 • Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomediscinski potpomognuto oplođenje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" Novi Bečej
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta-Népszínház Subotica za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju predsednice i članova Upravnog odbora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o imenovanju predsednice i članova Upravnog odbora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o imenovanju predsednice i članova Nadzornog odbora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o razrešenju predsednice Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Завод за културу войводянских Руснацох
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Завод за културу войводянских Руснацох
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Doma zdrav Titel
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Doma zdrav Titel
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje, Pančevo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Pančevo
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje, Pančevo
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Pančevo
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Čoka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Čoka
 • Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Čoka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Čoka
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović" Bačka Palanka
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za antirabičnu zaštitu - Pasterov zavod, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za antirabičnu zaštitu - Pasterov zavod, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-73/2022-109 od 13. jula 2022. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-115
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-125
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad Grada Zrenjanina u Zrenjaninu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Kapetanski rit"
 • Rešenje o ustanovljavanju lovišta "Mali rit"
 • Rešenje o ustanovljavanju lovišta "Kovilj - Jug"
 • Rešenje o ustanovljavanju lovišta "Koviljski rit"
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za nemački jezik
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Tehnika i tehnologija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Tehnika i tehnologija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o poništavanju Rešenja o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa Dodatka iz nacionalne istorije rumunskog naroda uz udžbenik Istorija, za šesti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
 • Odluka o izmeni Konkursa za raspodelu sredstava iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa mera u AP Vojvodini u 2022. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex