Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 38 od 17.06.2020.)


 • Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Népszínház Subotica za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Népszínház Subotica za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa zaštite prirodnih dobara za 2020. godinu, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" Zrenjaninu
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-51
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-52
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-53
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-54
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-55
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Likovna kultura 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Matematika 3, za treći razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti sporta-Priznanje "Momčilo Tapavica"
 • Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ranopravnosti


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex