Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 38/2021 od 09.09.2021.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u AP Vojvodini za 2021. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2021. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije
 • Odluka o dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o prestanku mandata člana Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Kovin" Kovin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Kovin" Kovin
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Kovin" Kovin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Kovin" Kovin
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad Kanjiža;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad opštine Ruma;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad "Kovin" u Kovinu
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2021. godinu - dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2021. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex