Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 39 od 11.09.2019.)


 • Preporuka o utvrđivanju mera za otklanjanje štete koja se nanosi ekosistemima usled neodrživog korišćenja i bacanja proizvoda izrađenih od plastike;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra u Vršcu, Vršac;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-8;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-73;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-74;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-76;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-77;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-78;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 6, za šesti razred osnovne škole, na mađarskom jeziku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 6, za šesti razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Sa osmehom, Likovna kultura, za šesti razred osnovne škole, na mađarskom jeziku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 2, za drugi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Svet oko nas 2, za drugi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Likovna kultura 2, za drugi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku;
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2019. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex