Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 39/2022 od 14.09.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o dodeli bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine u cilju unapređenja položaja žena
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti
 • Odluka o utvrđivanju vrednosti dozvola za privredni ribolov i ribolov "bućkom" za 2023. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Instituta za onkologiju Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Instituta za plućne bolesti Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračevi" Novi Kneževac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračevi" Novi Kneževac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračevi" Novi Kneževac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračevi" Novi Kneževac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za imenovanje Upravnika Spomen-zbirke Pavla Beljanskog
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja d.o.o. "Park Palić‟ za 2022. godinu
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-14
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-139
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-140
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-141
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-142
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-143
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Rumunski jezik 3, za treći razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika Računarstvo i informatika 2, za drugi razred gimnazije, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2022. godinu-dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa osnovnog i srednjeg obrazovanja-troškovi obuke talentovanih učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i angažovanja stručnih saradnika na Andrevlju za 2022. godinu
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kroz program podrške akreditovanim razvojnim agencijama u oblasti regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex