Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 40 od 18.09.2019.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode "Ponjavica";
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica - državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje";
 • Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2019. godini;
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o promeni sedišta Ustanove Studentskog centra "Subotica" u Subotici;
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma za lica sa oštećenim vidom "Zbrinjavanje" Pančevo;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktorke Doma za lica sa oštećenim vidom "Zbrinjavanje" Pančevo;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju članova Komisije za stambena pitanja, raspored i opremanje službenih zgrada i poslovnih prostorija;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-41;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-65;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-79;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Tehnika i tehnologija 6 za šesti razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Centra za socijalni rad opštine Bač;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Ruma;
 • Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2019. godini;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex