Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 40/2023 od 04.10.2023.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Programa razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini do 2030. godine;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o načinu rada domova učenika i srednjih škola s domom učenika, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Carska bara";
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Pravilnik za nabavku opreme, mašina i održavanje objekata koji se koriste za obavljanje savetodavnih poslova u 2023. godini;
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti efikasnog korišćenja energije;
 • Pravilnik o dodeli studentskih stipendija;
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici;
 • Odluka o imenovanju člana Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici;
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg Programa rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Kancelarije za inkluziju Roma za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Arhiva Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po završnom računu za 2022. godinu za "Agrobiznis inkubator doo Sremska Mitrovica", Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Srpska Crnja u Srpskoj Crnji;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Srpska Crnja u Srpskoj Crnji;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Opšte bolnice Kikinda, Kikinda;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Opšte bolnice Kikinda, Kikinda;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" u Novom Bečeju;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" u Novom Bečeju;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-88/2023-23;
 • Rešenje o ukidanju Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-84/2023-3;
 • Javni poziv za nabavku opreme, mašina i održavanje objekata koji se koriste za obavljanje savetodavnih poslova u 2023. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje nabavke opreme i izgradnje sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem solarnih fotonaponskih panela u ustanovama iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2023. godinu.
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex