Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 41/2022 od 28.09.2022.)


 • Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godine
 • Pravilnik za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu
 • Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine
 • Izmena Pravilnika o dodeli sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine u cilju unapređenja položaja žena
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, za period od 2022-2026. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Arhiva Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Bački Petrovac″, Bački Petrovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Bački Petrovac″, Bački Petrovac
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Ruma", Ruma
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Ruma", Ruma
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Subotica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Subotica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Subotica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Subotica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Novi Kneževac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Novi Kneževac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Novi Kneževac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Novi Kneževac
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-304/2022-04
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-304/2022-05
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-149
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-150
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-151
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-152
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-153
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 4, za četvrti razred gimnazije opšteg tipa i društveno-jezičkog smera, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Rusinski jezik 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Konkurs za izbor rada na temu "Vojvođanska harmonija"
 • Odluka o izmeni konkursa za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Konkurs za dodelu sredstava dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godine
 • Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex