Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 42 od 02.10.2019.)


 • II Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini;
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstva bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2019. godinu;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković" Apatin;
 • Rešenje o postavljenju za vršioca dužnosti direktora Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-9;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-99;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-91;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-94;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-93;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-97;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-98;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-96;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-101;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-102;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-95;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-100;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-92;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Svet oko nas 2, za drugi razred osnovne škole na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Svijet oko nas (Udžbenik i radna bilježnica uz Udžbenik) za drugi razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu;
 • II Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom;
 • Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex