Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 42 od 24.06.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na statusnu promenu promenu i promenu naziva Poljoprivredne škole u Bačkoj Topoli;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Srpskog narodnog pozorišta za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Srpskog narodnog pozorišta za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2020. godinu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-56;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-57.
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 3, za treći osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Hemija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Priroda i društvo 3, za treći razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex