Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 42/2021 od 06.10.2021.)


 • Pravilnik o dodeli studentskih stipendija za školsku 2021/2022 godinu
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za finansije
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Opšte bolnice Subotica, Subotica
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Subotica, Subotica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o trećim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ustanovi socijalne zaštite Gerontološki centar "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan o izmenama i dopunama Finansijskog plana Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada o izmenama Programa rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Turističke organizacije Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-107
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-130
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-131
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-132
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za mađarski i hrvatski jezik
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Biologija 2, za drugi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Geografija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Javni konkurs za finansiranje izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine
 • Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex