Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 43/2021 od 13.10.2021.)


 • Odluka o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima u nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog budžetskog fonda za zaštitu životne sredine
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini
 • Pravilnik o postupku za dodelu priznanja za naučnu izuzetnost istraživačima na teritoriji AP Vojvodine
 • Odluka o utvrđivanju vrednosti dozvola za privredni ribolov i ribolov "bućkom" za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Vojvodine
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-8
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-9
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-10
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-11
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-134
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-135
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-136
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-137
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-138
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-139
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-140
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 2, za drugi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Hemija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex