Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 44/2022 od 19.10.2022.)


 • Pravilnik o postupku za dodelu Priznanja za naučnu izuzetnost istraživačima na teritoriji AP Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za subvencionisanje Programa od javnog interesa kojima se promoviše žensko preduzetništvo u 2022. godini;
 • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja;
 • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Komisije za odbranu i bezbednost;
 • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Odbora za javne službe;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Muzeja Vojvodine, Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Завод за културу войводянских Руснацох за 2022. годину;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Завод за културу войводянских Руснацох за 2022. годину;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na II izmenu Programa rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Druge izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu, broj: 401-303/2022-15;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-161;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-162;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-163;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-164;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske broj: 401-304/2022-07;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za subvencionisanje Programa od javnog interesa kojima se promoviše žensko preduzetništvo u 2022. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko - poslovnih zona u 2022. godini;
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex