Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 46 od 12.10.2017.)


  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI GODIŠNJEG PRIZNANJA U OBLASTI SPORTA
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZMULJAVANJA, DEPONOVANJA I REMEDIJACIJE SEDIMENATA DELA KANALA HS DTD VRBAS - BEZDAN OD UŠĆA U KANAL BEČEJ-BOGOJEVO DO HIDROČVORA VRBAS
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA INKLUZIJU ROMA
  • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SVOJU DELATNOST OBAVLJAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME ILI SOFTVERA U 2017. GODINI
  • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex