Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 46 od 08.07.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2020. godinu,
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad, za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti za 2019. godinu JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu, koju je donela Skupština "Poslovnog inkubatora Subotica - Szabadkai Üzleti Inkubátor - Business Incubator Subotica", d.o.o. Subotica;
 • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 Broj: 401-7/2020-60;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 Broj: 401-7/2020-61;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 Broj: 401-7/2020-62;
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za engleski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za mađarski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za rumunski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za italijanski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za slovački jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za arapski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za kineski jezik;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Hemija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex