Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 46/2021 od 03.11.2021.)


 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu;
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu;
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2021. godinu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra Vrbas u Vrbasu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina u Zrenjaninu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina u Zrenjaninu
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina u Zrenjaninu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina u Zrenjaninu
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina u Zrenjaninu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina u Zrenjaninu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-14
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-15
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-16
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-152
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-153
 • Rešenje o ukidanju Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-9/2021-77
 • Rešenje o ispravci greške u Rešenju o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-9/2021-149
 • Rešenje o izmenama Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-9/2021-130
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Senti.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex